Certyfikaty

Każdy uczestnik szkolenia z dietetyki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej otrzymuje certyfikat, który potwierdza posiadanie wiedzy i kompetencji w zakresie określonym w certyfikacie. Certyfikaty wydawane są jako wysokiej jakości pliki w formacie PDF gotowe do umieszczenia na stronie internetowej bądź do wydruku. Dodatkowo możliwe jest dostarczenie wydrukowanych certyfikatów.

Każdy certyfikat posiada unikalny identyfikator pozwalający na weryfikację autentyczności oraz jednoznaczne określenie osoby, której certyfikat został przyznany.

Certyfikaty szkolenia z dietetyki.

Aby zweryfikować autentyczność certyfikatu, wystarczy wysłać wiadomość poprzez formularz kontaktowy, podając w treści pełny numer certyfikatu.